GKI árufuvarozói alapképesítés / továbbképzés


Tehergépkocsival és járműszerelvénnyel ÁRUFUVAROZÁST végző gépkocsivezetők szaktanfolyami képzése.

A 261/2011 (XII.7.) Kormányrendelet értelmében a GKI igazolvány megszerzése kötelező, saját számlás áruszállítás esetén is.

A tanfolyam időtartama: kb. 3-4 hét (vizsgával együtt)

Helye: Szolnok, Százados út 1.; Igény esetén – legalább 10 fő résztvevővel – más helyszínen is.

Jelentkezés módja: telefonon (56/512-213,20/7717-117), vagy személyesen ügyfélfogadási időben.

Jelentkezés feltétele:

  • Adatlap és Meghatalmazás aláírása az adatok
    kitöltését követően

  • 1 db igazolványkép

  • A következő dokumentumok fénymásolata:
    személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, korábban megszerzett GKI igazolvány


A tanfolyamdíj tartalmazza az elméleti képzést (alapképesítés esetén a gyakorlati oktatás díját is), a vizsgadíjakat, illetve a sikeres vizsgát követően kiállításra kerülő Gépjárművezetői Képesítői Igazolvány (GKI) előállítási díját is.

Szakmai ALAPKÉPESÍTÉSRE kötelezett: aki „C1”, „C”,  kategóriájú vezetői engedélyét 2009. szeptember 9-e után szerezte meg.

Vizsga során ki kell tölteni három tesztlapot, kidolgozni egy esettanulmányt és három gyakorlati számonkérést sikeresen teljesíteni.

Képzési és vizsgadíjak: 129.000.-Ft + 9.900.-Ft kártyakiállítási díj

Szakmai TOVÁBBKÉPZÉSRE kötelezettek: azon gépkocsivezetők, akik alapképesítés megszerzésére nem kötelezettek, akik a „C1”, „C”, kategóriájú vezetői engedélyt 2009.09.09. előtt szerezték meg.
Vizsga során ki kell tölteni három tesztlapot.
Képzési és vizsgadíjak: 75.000.-Ft + 9.900.-Ft kártyakiállítási díj

KÜLÖNBÖZETI tanfolyam elegendő azoknak, akik egy évnél nem régebbi autóbuszos GKI képesítéssel rendelkeznek.

Összevont képzés során megszerezhető a tehergépkocsi-vezetői és az autóbuszos képesítés együttesen.

2021. 3. negyedévi adatok:

KK:   CT: 56.000,-
         CA: 69.100,-
         CDT: 77.000,-