D járműkategória (érvényes 'B' vezetői engedéllyel) 
A U T Ó B U S Z  ( meglévő "B" jogosítvánnyal)

Az autóbusz, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

Még milyen jármű vezetésére jogosít?
A "D" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még "D1" alkategóriás gépkocsi, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő öt évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei:
Tanfolyamra az vehető fel, aki
 • 21 éves*, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • alapfokú iskolai végzettség igazolása
 • "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik   

 

 
 
Tanfolyam tantárgyai:
ELMÉLET: Közlekedési ismeretek GYAKORLAT: Rutin oktatás 4   óra
  Járművezetés elmélete   Városi vezetés + vizsga 20 + 2 óra
  Szerkezeti és üzemeltetési ism.   Országúti vezetés 10 óra
  Munkavédelem   Éjszakai vezetés 2   óra
         
  Összesen: 36 óra   Összesen: 38 óra
         


Vizsgatárgyak:
 • Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga.
 • Gyakorlat: Rutin és forgalmi vizsga.
 
A vizsgára bocsátás feltételei:
 • Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
  • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
  • 21 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
 • Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
  • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
  • 21 éves;
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
  • a kötelezően előírt minimális menettávolságot teljesítette (850 km)


 
A tanfolyam díja: 
ELMÉLET: 65.000 Ft
GYAKORLAT: 18.000 Ft/óra   

Tandíj összesen: 749.000 Ft                              
VIZSGADÍJAK:
Elméleti vizsgadíj:   31.500 Ft (3x10.500 Ft)
Rutin vizsgadíj:         9.700 Ft
Forgalmi vizsgadíj:  27.800 Ft
 
   

*: A "D" kategóriás vezetői engedély megszerzésének feltétele a 21. életév betöltése, de 24. életév betöltéséig csak belföldön érvényes.

A Képző, a képzés időtartama alatt díjkorrekciót alkalmazhat, ami visszamenőlegesen nem érvényesíthető.
Az előírt minimális menettávolság teljesítése kötelező!