„D” járműkategória


AUTÓBUSZ

Autóbusz, valamint az autóbuszból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető?
A "D" kategóriába tartozó járművek csak "D" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít?
A "D" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a "D1" alkategóriába tartozó autóbusz, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő öt évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei:
Tanfolyamra az vehető fel, aki
 • 21* éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb (illetve 18 éves vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb, a fegyveres erők kezelésében lévő autóbuszok belföldön történő vezetésére való korlátozással, amennyiben már "B" és "C" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik);
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel; 
 • alapfokú iskolai végzettség igazolása
 • "B" és "C" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik. 

Tanfolyam tantárgyai:
ELMÉLET: Közlekedési ismeretek GYAKORLAT: Alapoktatás 6 óra
  Járművezetés elmélete   Városi vezetés + vizsga 17 óra
  Szerkezeti és üzemeltetési ism.   Országúti vezetés 4 óra
  Biztonsági ell. és üzemelt.       Éjszakai vezetés    2 óra
            Hegyvidéki vezetés 2 óra
  Összesen: 28 óra   Összesen: 31 óra
         


Vizsgatárgyak:
 • Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga.
 • Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga. 

A vizsgára bocsátás feltételei:
 • Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
  • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
  • 21 ("fegyveres D" esetén 18) éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
 • Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
  • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
  • 21 ("fegyveres D" esetén 18) éves;
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
  • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát és Bü vizsgát tett.
Kezdő vezetői engedély "D" kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható. 
 
A tanfolyam díja: 

 
ELMÉLET: 25.000 Ft + 25.000 Ft
GYAKORLAT: 8.000 Ft/óra                               
   
VIZSGADÍJAK: Elméleti vizsgadíj:     4.600 Ft
Rutin vizsgadíj:         3.500 Ft
Forgalmi vizsgadíj: 18.500 Ft
„Bü” vizsgadíj:          4.400 Ft
 
Összesen: 329.000,- Ft

*: A "D" kategóriás vezetői engedély megszerezésének feltétele a 21. életév betöltése, de 24. életév betöltéséig csak belföldön érvényes.

A Képző, a képzés időtartama alatt díjkorrekciót alkalmazhat, ami visszamenőlegesen nem érvényesíthető.

2021. 3. negyedévi adatok:
 
 • KK: 298.000 Ft