„A” járműkategória


teljesítmény korlátozás nélkül

Vezetői engedély megszerzésének feltételei „A1” vagy „A2” kategóriára érvényes vezetői engedély megléte nélkül, vagy 2 évnél régebbi "A1" vagy "A2" vezetői engedéllyel.

Az ilyen vezetői engedély megszerzésének feltételei:
 • 24. betöltött életév - A1 vagy Ak vezetői engedély nélkül
 • közlekedésbiztonsági alkalmasság,
 • a tanfolyamot elvégezte és sikeres hatósági vizsgát tett
 • alapfokú iskolai végzettség (vizsgaigazolás kiadásának feltétele)
 • közúti elsősegélynyújtó vizsga megléte
 • eü. alkalmasság
 
A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
 • 23,5 betöltött életév
 • a kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot az összes mellékletével együtt leadta,
Mellékletei:
 • meglévő vezetői engedély fénymásolata,
 • tandíj első részletét befizette, és leadja az igazolást a vizsgadíj befizetéséről

Tanfolyam tantárgyai:
ELMÉLET: Közlekedési ismeretek GYAKORLAT: Alapoktatás 10 óra
  Járművezetés elmélete   Városi vezetés + vizsga 12 óra
  Szerkezeti és üzemeltetési ism.   Országúti vezetés 5 óra
  Összesen: 24 óra   Összesen: 27 óra
         

A tanfolyam díja:

ELMÉLET: E-learning: 40.000 Ft
Tantermi oktatás + vizsgafelkészítő: 45.000 Ft 
GYAKORLAT: 5.900 Ft/óra                           

 
Távoktatás:                      199.300 Ft
Tantermi oktatás:            204.300 Ft
VIZSGADÍJAK:
Elméleti vizsgadíj: 4.600 Ft
Járműkezelési vizsgadíj: 4.700 Ft
Forgalmi vizsgadíj: 11.000 Ft
 
Összesen:                             20.300 Ft
 
   

A Képző 3000 Ft befizetés ellenében biztosítja a képzés és vizsgáztatás teljes időtartamára a kategóriának megfelelő járművet, óraszámtól függetlenül.

A Képző, a képzés időtartama alatt díjkorrekciót alkalmazhat, ami visszamenőlegesen nem érvényesíthető.

2021. 3. negyedévi adatok:
 • ÁKÓ: 113,71%
 • VSM: elmélet:91,3%, forgalom:86,96%
 • KK: 221.140 Ft