„AM” járműkategória


SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁR

Vezetői engedély az alábbi egészségügyi alkalmassághoz nem kötött járművek vezetésére jogosít:
Kettő, három és négykerekű segédmotoros kerékpár (L1e, L2e, L6e) és a 16. életév betöltésétől az állati erővel vont jármű hajtására, továbbá a kerti traktor vezetésére.
Amennyiben automata váltós/kézzel üzemeltett kuplungkar nélküli járművel vizsgázik, a tanuló ezen kitétel a vezetői engedélybe bejegyzésre kerül.
 
A járművezetői engedély megszerzésének feltételei:
 • betöltött 14. életév,
 •  a tanfolyamot elvégezte és minden tantárgyból sikeres hatósági vizsgát tett,
 •  rendelkezik közúti elsősegélynyújtó vizsgával. 
 • közlekedés biztonsági alkalmasság
A tanfolyamainkra történő felvétel feltételei:
 • 13,5 életévet betöltötte,
 • legalább írni-olvasni tud,
 • a kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot valamennyi mellékletével leadta,
 • Mellékletei: legalább a tandíj és az vizsgadíj első részletét befizette,

Tanfolyam tantárgyai:
ELMÉLET: Közlekedési ismeretek GYAKORLAT: Alapoktatás 4 óra
  Szerkezeti és üzemeltetési ism.   Főoktatás + vizsga 7 óra
  Járművezetés elmélete      
  Összesen: 24 óra   Összesen: 11 óra
         
 
A tanfolyam díja: 
ELMÉLET: E-learning: 40.000 Ft
Tantermi oktatás + vizsgafelkészítő: 45.000 Ft      
GYAKORLAT: 4.900 Ft/óra                              
  Távoktatás:                      93.900 Ft
Tantermi oktatás:            98.900 Ft
VIZSGADÍJAK:

Elméleti vizsgadíj: 4.600 Ft
Járműkezelési vizsgadíj: 3.600 Ft
Forgalmi vizsgadíj: 3.600 Ft
 
  Összesen:                                        11.800 Ft

 
A Képző 2000 Ft befizetés ellenében biztosítja a képzés és vizsgáztatás teljes időtartamára a kategóriának megfelelő járművet, óraszámtól függetlenül.

A Képző, a képzés időtartama alatt díjkorrekciót alkalmazhat, ami visszamenőlegesen nem érvényesíthető.

2021. 3. negyedévi adatok:
 • ÁKÓ: -%
 • VSM: elmélet: 47,06%, forgalmi: 72,41%,
 • KK: 96.400Ft