„C” járműkategória


TEHERGÉPKOCSI

Az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

Még milyen jármű vezetésére jogosít?
A "C" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még "C1" alkategóriás gépkocsi, valamint - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő öt évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei:
Tanfolyamra az vehető fel, aki
 • 18 éves*, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel
 • alapfokú iskolai végzettség igazolása
 • "B" kategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik 

Tanfolyam tantárgyai:
ELMÉLET: Közlekedési ismeretek GYAKORLAT: Alapoktatás 6 óra
  Járművezetés elmélete   Városi vezetés + vizsga 16 óra
  Szerkezeti és üzemeltetési ism.   Országúti vezetés 4 óra
  Munkavédelem   Éjszakai vezetés 2 óra
  Biztonsági ell. és üzemelt.               Hegyvidéki vezetés 2 óra
  Összesen: 80 óra   Összesen: 30 óra
         


Vizsgatárgyak:
 • Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás számítógépes vizsga.
 • Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.
 
A vizsgára bocsátás feltételei:
 • Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
  • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
  • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
 • Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
  • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
  • 18 éves;
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
  • a forgalmi vizsgához sikeres rutin vizsgát és Bü vizsgát tett
Kezdő vezetői engedély
"C" kategóriára érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható. 

 
A tanfolyam díja: 
ELMÉLET: 40.000 Ft + 30.000 Ft
GYAKORLAT: 7.500 Ft/óra                                  
VIZSGADÍJAK: Elméleti vizsgadíj: 13.800 Ft
Rutin vizsgadíj: 3.500 Ft
Forgalmi vizsgadíj: 11.000 Ft
„Bü” vizsgadíj: 4.400 Ft
  Összesen: 327.700 Ft
 

*: A "C" kategóriás vezetői engedély megszerezésének feltétele a 18. életév betöltése, de 21. életév betöltéséig csak belföldön érvényes.

A Képző, a képzés időtartama alatt díjkorrekciót alkalmazhat, ami visszamenőlegesen nem érvényesíthető.

2021. 3. negyedévi adatok:
 • ÁKÓ: 100,00%
 • VSM:  elmélet: 73,91%, forgalom:88,24%
 • KK: 295.000  Ft