„A2” járműkategória


motorkerékpár maximum 35 kW teljesítmény és 0,2 kW/saját tömegig

Ilyen kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel kell rendelkeznie annak, aki olyan járművet kíván vezetni amely:
35 kW teljesítményt és 0,2 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt meg nem haladó motorkerékpár. Aki első vezetői engedélyének megszerzéséhez végzi a tanfolyamot, az kezdő vezetői engedélyt kap. Kezdő vezetői engedéllyel utas nem szállítható.
 
Az ilyen vezetői engedély megszerzésének feltételei:
 • egészségügyi alkalmasság,
 • a 18. életévét betöltötte,
 • a tanfolyamot elvégezte és minden tantárgyból sikeres hatósági vizsgát tett,
 • rendelkezik közúti elsősegélynyújtó vizsgával.
 • közlekedés biztonsági alkalmasság
 • alapfokú iskolai végzettség igazolása (vizsgaigazolás kiadásának feltétele)
 
A tanfolyamainkra történő felvétel feltételei:
 • 17,5 életévét betöltötte,
 • közlekedésbiztonsági alkalmasság,
 • a kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot valamennyi mellékletével leadta,
Mellékletei:
 • orvosi alk. ig. legalább eü. 1. (vagy a meglévő vezetői engedély fénymásolata)
 • befizeti a tandíj első részletét, és leadja a vizsgadíj befizetéséről szóló igazolást

Tanfolyam tantárgyai:
ELMÉLET: Közlekedési ismeretek GYAKORLAT: Alapoktatás 6 óra
  Járművezetés elmélete   Városi vezetés + vizsga 9 óra
  Szerkezeti és üzemeltetési ism.   Országúti vezetés 2 óra
  Összesen: 24 óra   Összesen: 17 óra
         

 
A tanfolyam díja: 
ELMÉLET: E-learning: 40.000 Ft
Tantermi oktatás + vizsgafelkészítő: 45.000 Ft   
GYAKORLAT: 5.900 Ft/óra                
Tandíjak összesen: Távoktatás:                      140.300 Ft
Tantermi oktatás:            145.300 Ft 
VIZSGADÍJAK:
Elméleti vizsgadíj: 4.600 Ft
Járműkezelési vizsgadíj: 4.700 Ft
Forgalmi vizsgadíj: 11.000 Ft
 
Összesen:                                    20.300 Ft
 

A Képző 3000 Ft befizetés ellenében biztosítja a képzés és vizsgáztatás teljes időtartamára a kategóriának megfelelő járművet, óraszámtól függetlenül.

A Képző, a képzés időtartama alatt díjkorrekciót alkalmazhat, ami visszamenőlegesen nem érvényesíthető.

2021. 3. negyedévi adatok:
 • ÁKÓ: 113,71%
 • VSM: elmélet:91,3%, forgalom:86,96%
 • KK: 154.050 Ft