„C+E” járműkategória


NEHÉZPÓTKOCSI "C" KATEGÓRIÁS VONÓJÁRMŰVEL 

"C" kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény.

Milyen vezetői engedéllyel vezethető?
A "C+E" kombinált kategóriába tartozó járműszerelvények csak a "C+E" kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethetők.

Még milyen jármű vezetésére jogosít?
A "C+E" kombinált kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még a "B+E", a "C1+E", a "D1+E" és a "D+E" kombinált kategóriába tartozó járműszerelvény (feltéve, hogy a vezetői engedély a vonójármű kategóriájára érvényes). Vezethető még továbbá - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő öt évig - a mezőgazdasági vontató két nehéz pótkocsival, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra való felvétel feltételei:
Tanfolyamra az vehető fel, aki
 • 18* éves, vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
 • 2. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas;
 • közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • alapfokú iskolai végzettség igazolása
 • „B” és "C" kategóriára érvényes, nem kezdő vezetői engedéllyel rendelkezik. 

Tanfolyam tantárgyai:
ELMÉLET: Közlekedési ismeretek GYAKORLAT: Alapoktatás 4 óra
  Járművezetés elmélete   Városi vezetés + vizsga 7 óra
  Szerkezeti és üzemeltetési ism.   Országúti vezetés 2 óra
  Biztonsági ell. és üzemelt.               Hegyvidéki vezetés 2 óra
  Összesen: 20 óra   Összesen: 15 óra
         


Vizsgatárgyak:
 • Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga.
 • Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

A vizsgára bocsátás feltételei:
 • Elméleti vizsgára az bocsátható, aki
  • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
  • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
 • Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki
  • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
  • 18 éves;
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
  • a forgalmi vizsgához sikeres rutin és Bü vizsgát tett.
Kezdő vezetői engedély
Kombinált kategória kezdő vezetői engedéllyel nem szerezhető, mivel kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható. 
 
A tanfolyam díja: 
ELMÉLET: 25.000 Ft + 25.000 Ft
GYAKORLAT:  8.000 Ft/óra                               
VIZSGADÍJAK: Elméleti vizsgadíj: 9.200 Ft
Rutin vizsgadíj: 3.500 Ft
Forgalmi vizsgadíj: 11.000 Ft
„Bü” vizsgadíj: 4.400 Ft
  Összesen: 198.100,- Ft
 

*: A "CE" kategóriás vezetői engedély megszerezésének feltétele a 18. életév betöltése, de 21. életév betöltéséig csak belföldön érvényes.

A Képző, a képzés időtartama alatt díjkorrekciót alkalmazhat, ami visszamenőlegesen nem érvényesíthető.

2021. 3 negyedévi adatok:
 • KK: 170.000  Ft