„A1” érvényes „B” kategóriával


A1 járműkategória meglévő „B” vezetői engedéllyel

Ilyen kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel kell rendelkeznie annak, aki olyan gépjárművet kíván vezetni amely:
125 cm3  hengerűrtartalmat és 11kW-os teljesítményt meg nem haladó hajtómotorral ellátott motorkerékpár, valamint a teljesítmény és a saját tömeg aránya a 0,1 kW/kg-ot meg nem haladó motorkerékpár. Kezdő vezetői engedéllyel utas nem szállítható.

Vezetői engedély megszerzésének feltételei:

 • érvényes „B” kategóriás vezetői engedély
 • 16. életévet betöltötte
 • a tanfolyamot elvégezte és minden tantárgyból sikeres hatósági vizsgát tett
 • rendelkezik közúti elsősegélynyújtó vizsgával
 • alapfokú iskolai végzettség
 
A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
 • 16. betöltött életév
 • érvényes „B” kategóriás vezetői engedély
 • kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot mellékleteivel együtt leadta
 • közlekedésbiztonsági alkalmasság
 • alapfokú iskolai végzettséget igazoló okirat hitelesített fénymásolata
 • tan-és vizsgadíj első részletének befizetését igazolja

Tanfolyam tantárgyai:
ELMÉLET: Közlekedési ismeretek  4 óra GYAKORLAT: Alapoktatás 1 óra
  Járművezetés elmélete 4 óra   Városi vezetés + vizsga 2 óra
  Szerkezeti és üzemeltetési ism. 4 óra    
  Összesen: 12 óra   Összesen: 3 óra
         

 
A tanfolyam díja: 
ELMÉLET: E-learning: 45.000 Ft
Tantermi oktatás + vizsgafelkészítő: 45.000 Ft      
GYAKORLAT: 10.000 Ft/óra      
  Összesen:     

E-learning:          75.000 Ft

Tantermi oktatás:75.000 Ft
 
                 
VIZSGADÍJAK:
Elméleti vizsgadíj: 10.500 Ft
Járműkezelési és a forgalmi vizsgadíj: 24.000 Ft
 
Összesen:                               34.500 Ft
 
A Képző 3000 Ft befizetés ellenében biztosítja a képzés és vizsgáztatás teljes időtartamára a kategóriának megfelelő járművet, óraszámtól függetlenül.

A Képző, a képzés időtartama alatt díjkorrekciót alkalmazhat, ami visszamenőlegesen nem érvényesíthető.
 

2024.1. negyedévi adatok:
 • KK: 73.000 Ft