„A1” járműkategória


motorkerékpár maximum 125 cm3 és 11kW teljesítményig

Ilyen kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel kell rendelkeznie annak, aki olyan gépjárművet kíván vezetni amely:
125 cm3  hengerűrtartalmat és 11kW-os teljesítményt meg nem haladó, hajtómotorral ellátott motorkerékpár, valamint a teljesítmény és a saját tömeg aránya a 0,1 kW/kg-ot meg nem haladó motorkerékpár. Aki első vezetői engedélyének megszerzéséhez végzi a tanfolyamot, az kezdő vezetői engedélyt kap. Kezdő vezetői engedéllyel utas nem szállítható.
 
Az ilyen vezetői engedély megszerzésének feltételei:
 • egészségügyi alkalmasság, (legalább eü. 1.)
 • a 16. életévét betöltötte,
 • a tanfolyamot elvégezte és minden tantárgyból sikeres hatósági vizsgát tett,
 • rendelkezik közúti elsősegélynyújtó vizsgával.
 • közlekedésbiztonsági alkalmasság
 • alapfokú iskolai végzettség igazolása (vizsgaigazolás kiadásának feltétele)
 
A tanfolyamainkra történő felvétel feltételei:
 • 15,5 életévét betöltötte,
 • a kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot valamennyi mellékletével leadta,
Mellékletei:
 • orvosi alkalmassági igazolás ( vagy a meglévő vezetői engedély fénymásolata)
 • befizeti a tandíj első részletét és leadja a vizsgadíj befizetéséről szóló igazolást

Tanfolyam tantárgyai:
ELMÉLET: Közlekedési ismeretek GYAKORLAT: Alapoktatás 6 óra
  Járművezetés elmélete   Városi vezetés + vizsga 9 óra
  Szerkezeti és üzemeltetési ism. 22 óra   Országúti vezetés 2 óra
  Összesen: 24 óra   Összesen: 17 óra
         

A tanfolyam díja: 
ELMÉLET: E-learning: 50.000 Ft
Tantermi oktatás + vizsgafelkészítő: 50.000 Ft   
GYAKORLAT: 9.500 Ft/óra                
Tandíjak összesen: Távoktatás:                      211.500 Ft
Tantermi oktatás:            211.500 Ft 
VIZSGADÍJAK:
Elméleti vizsgadíj:        10.500 Ft
Járműkezelési vizsgadíj: 9000 Ft
Forgalmi vizsgadíj:       24.000 Ft
 
Összesen:                                   43.500 Ft
 

A Képző 3000 Ft befizetés ellenében biztosítja a képzés és vizsgáztatás teljes időtartamára a kategóriának megfelelő járművet, óraszámtól függetlenül.

A Képző, a képzés időtartama alatt díjkorrekciót alkalmazhat, ami visszamenőlegesen nem érvényesíthető.


2024.1. negyedévi adatok:
 • ÁKÓ: -%
 • VSM: elmélet:88,24%, forgalom:-%
 • KK: 203.000Ft