„A1” járműkategória


motorkerékpár maximum 125 cm3 és 11kW teljesítményig

Ilyen kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel kell rendelkeznie annak, aki olyan gépjárművet kíván vezetni amely:
125 cm3  hengerűrtartalmat és 11kW-os teljesítményt meg nem haladó, hajtómotorral ellátott motorkerékpár, valamint a teljesítmény és a saját tömeg aránya a 0,1 kW/kg-ot meg nem haladó motorkerékpár. Aki első vezetői engedélyének megszerzéséhez végzi a tanfolyamot, az kezdő vezetői engedélyt kap. Kezdő vezetői engedéllyel utas nem szállítható.
 
Az ilyen vezetői engedély megszerzésének feltételei:
 • egészségügyi alkalmasság, (legalább eü. 1.)
 • a 16. életévét betöltötte,
 • a tanfolyamot elvégezte és minden tantárgyból sikeres hatósági vizsgát tett,
 • rendelkezik közúti elsősegélynyújtó vizsgával.
 • közlekedésbiztonsági alkalmasság
 • alapfokú iskolai végzettség igazolása (vizsgaigazolás kiadásának feltétele)
 
A tanfolyamainkra történő felvétel feltételei:
 • 15,5 életévét betöltötte,
 • a kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot valamennyi mellékletével leadta,
Mellékletei:
 • orvosi alkalmassági igazolás ( vagy a meglévő vezetői engedély fénymásolata)
 • befizeti a tandíj első részletét és leadja a vizsgadíj befizetéséről szóló igazolást

Tanfolyam tantárgyai:
ELMÉLET: Közlekedési ismeretek GYAKORLAT: Alapoktatás 6 óra
  Járművezetés elmélete   Városi vezetés + vizsga 9 óra
  Szerkezeti és üzemeltetési ism. 22 óra   Országúti vezetés 2 óra
  Összesen: 24 óra   Összesen: 17 óra
         

 
A tanfolyam díja: 
ELMÉLET: E-learning: 40.000 Ft
Tantermi oktatás + vizsgafelkészítő: 45.000 Ft   
GYAKORLAT: 5.900 Ft/óra                         
Tandíjak összesen: Távoktatás:                      140.300 Ft
Tantermi oktatás:            145.300 Ft 
VIZSGADÍJAK:
Elméleti vizsgadíj: 4.600 Ft
Járműkezelési vizsgadíj: 4.700 Ft
Forgalmi vizsgadíj: 11.000 Ft
 
Összesen:                                   20.300 Ft
 
   

A Képző 3000 Ft befizetés ellenében biztosítja a képzés és vizsgáztatás teljes időtartamára a kategóriának megfelelő járművet, óraszámtól függetlenül.

A Képző, a képzés időtartama alatt díjkorrekciót alkalmazhat, ami visszamenőlegesen nem érvényesíthető.


2021. 3. negyedévi adatok:
 • ÁKÓ: 113,71%
 • VSM: elmélet:91,3%, forgalom:86,96%
 • KK: 154.050 Ft