„B” járműkategória


SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS KISTEHERGÉPKOCSI

A "B" kategóriával a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezető ülésén kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kis tehergépkocsi is. 
Az ilyen gépkocsival, "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot. 
 
Nehéz (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsinak "B" kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel való vontatásához két feltételnek kell teljesülnie: 
- a nehéz pótkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) saját tömegét, és 
- az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege (vagyis a két forgalmi engedélyből megállapítható megengedett legnagyobb össztömegek összege) nem haladja meg a 3500 kg-ot. 
Ez a vezetői engedély a járművezető 18. életévének betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít. 

Még milyen jármű vezetésére jogosít? 
A "B" kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még - az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig - a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű. 
 
Az ilyen vezetői engedély megszerzésének feltételei: 
- betöltött 17. életév 
- közlekedés biztonsági alkalmasság
- egészségügyi alkalmasság (legalább eü.1. csop.)
- tanfolyamot elvégezte és sikeres hatósági vizsgát tett
- rendelkezik közúti elsősegélynyújtó vizsgával
- alapfokú iskolai végzettség igazolása (vizsgaigazolás kiadásához szükséges)A tanfolyamra történő felvétel feltételei:
- 16,5 életévét betöltötte
- kitöltött és aláírt jelenkezési lapot valamennyi mellékletével leadta
Mellékletek:
- orvosi alkalmassági
- befizetést igazoló bizonylat

Tanfolyam tantárgyai:
ELMÉLET: Közlekedési ismeretek GYAKORLAT: Alapoktatás 9 óra
  Járművezetés elmélete   Városi vezetés + vizsga 15 óra
  Szerkezeti és üzemeltetési ism.   Országúti vezetés 4 óra
      Éjszakai vezetés 2 óra
  Összesen: 28 óra   Összesen: 30 óra

 
 
A vizsgára bocsátás feltételei:
 
Elméleti vizsgára az bocsátható, aki 
  • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte; 
  • 17 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és 
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek. 

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki 
  • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott; 
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette; 
  • 17 éves 
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek. 
 
Kezdő vezetői engedély 
Az elsőként szerzett nemzetközi kategóriás vezetői engedély a vizsga napjától számított két évig kezdő vezetői engedélynek minősül. 
"B" kategóriára is érvényesített kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható. 

A tanfolyam díja: 
ELMÉLET: E-learning: 40.000 Ft
Tantermi oktatás + vizsgafelkészítő: 45.000 Ft      
GYAKORLAT:
Szolnokon:5.900 Ft/óra

Kisújszálláson: 6.500 Ft/óra
                                  
TANDÍJAK ÖSSZESEN: Szolnokon összesen:     
Távoktatás:                      217.000 Ft

Tantermi oktatás:            222.000 Ft

Kisújszálláson összesen:               
Távoktatás:                      235.000 Ft
Tantermi oktatás:            240.000 Ft
VIZSGADÍJAK:
elméleti vizsgadíj: 4.600 Ft
Forgalmi vizsgadíj: 11.000 Ft
 
Összesen:                              15.600 Ft

 
VISSZAIGÉNYLÉSI LEHETŐSÉG !

A 20. életév betöltése előtt tett sikeres kresz vizsga és kresz tanfolyam díjából

25.000 Ft
visszaigényelhető! 

 
A Képző, a képzés időtartama alatt díjkorrekciót alkalmazhat, ami visszamenőlegesen nem érvényesíthető.

2021. 3. negyedévi adatok:
  • ÁKÓ:136,34%
  • VSM: elmélet:52,23%, forgalom:47,98%
  • KK: 281.320 Ft