Bemutatkozunk


Köszöntő


Tisztelettel üdvözöljük az INDEX Autósiskola honlapján!

Iskolánk célja, hogy az elégedett tanulóink között köszönthessük és munkánkkal, valamint szolgáltatásinkkal minél jobban kiszolgáljuk.
Valljuk, hogy a legjobb reklám az elégedett ügyfél, aki tovább viszi kollektívánk jó hírnevét.
Ha tanfolyamainkra jelentkeznek, akkor jó tanulást, sikeres vizsgákat, a későbbiekben balesetmenetes közlekedést kívánunk! 


                                                                   INDEX AUTÓS-MOTOROS ISKOLA


Az Intézmény bemutatása, Intézményi adatok
 
Cégünk gyökerei egészen 1948-ig nyúlnak vissza, amikor is megalakult a Magyar Szabadságharcos Szövetség,(MSZHSZ). 1957-ben létrehozták a Magyar Honvédelmi Sportszövetséget (MHS), majd 1967-ben megalakult a Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ), amelynek égisze alatt egészen 1990-ig folyt a képzés. Iskolánk az MHSZ utódjaként 1990-től INDEX Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gépjárművezető-képző Kft. néven működik.

Mind a mai napig, Jász-Nagykun-Szolnok megye egyik piacvezető oktatási intézménye vagyunk kategóriás képzés, és szaktanfolyamok szempontjából.

Főbb célkitűzéseink közé tartozik az oktatás színvonalának emelése, az infrastruktúra folyamatos fejlesztése, valamint az iskola, és a képzések megismertetése minél szélesebb körben.
Folyamatosan keressük a kapcsolatot munkaközvetítő cégekkel, megadva a lehetőséget arra, hogy a szaktanfolyamainkon résztvevőknek megkönnyítsük az elhelyezkedést.
Kapcsolatban állunk a MH Szociálpolitikai Közalapítvánnyal, amely a katonák leszerelés utáni beilleszkedése érdekében támogatja a tanfolyamokon való részvételt, a képzés utólagos finanszírozásával.

Távolabbi terveink között szerepel, hogy megerősítsük piacvezető helyünket a felnőttképzés terén. Ezért mindent megteszünk, hogy tanulóink sikeresen szerepeljenek a vizsgákon. Ehhez szemléletváltásra van szükség, és nem szabad csupán üzleti szemszögből megközelíteni a jövőre való elképzeléseinket. Nagy hangsúlyt helyezünk az emberi kapcsolatokra, az oktató és tanuló közötti bizalom előtérbe helyezésére.
Legfőbb referenciánk az iskolánkból elégedetten távozó tanuló, aki meg van elégedve az oktatás színvonalával, és tovább viszi jó hírünket.

Iskolánk minden lehető eszközzel arra törekszik, hogy mindig a legmagasabb szintű, minőségi oktatást tudja nyújtani, amely nem csak arról szól, hogy sikeres vizsgát tegyen a tanuló, hanem arról is, hogy a nálunk megszerzett ismeretek a gyakorlatban is hasznosnak bizonyuljanak. A nálunk végzett diákok nem csak egy papírt kapnak, hanem valódi tudás birtokában hagyhatják el intézményünket. Erre garancia elméleti és gyakorlati oktatóink magasabb szinten is elismert képzettsége (oktatói versenyeken rendszeresen előkelő helyezést érünk el), iskolánk kimagasló infrastruktúrája, és a tanuló orientált szemlélet. Az
esetleges sikertelen elméleti vizsga után tanulóink térítésmentesen részt vehetnek pótkonzultáción mindaddig, amíg sikeres vizsgát nem tesznek, valamint tanintézményünkben folyamatosan lehetőséget biztosítunk a vizsgafeladatok gyakorlására.
 
Filozófiánk, hogy minden tanfolyamon résztvevő, jól érthető, teljes körű tájékoztatást kapjon, hogy a szerződésben foglalt megállapodásnak maradéktalanul eleget tegyünk, és tanfolyam elvégzése közben olyan légkört teremtsünk, hogy szívesen vegyenek részt óráinkon, és mindenkiben tudatosuljon, hogy szeretettel visszavárjuk más típusú képzéseinkre is.

Intézményünk a jogszabályi előírásokon túl próbálja a tanulók igényeit kielégíteni, ezért a tanrendek összeállítása a tanulókkal együtt történik.
A szervezett irányítás, a szakmailag kimagasló oktatói gárda, a kor színvonalának megfelelő eszközök garanciát nyújtanak a magas színvonalú képzésre, amely az iskolánk által eddig kivívott hírnevet és megbecsülést tovább erősítik. Ennek köszönhető, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében az INDEX KFT neve még ma is jól cseng.Etikai kódex

Az INDEX Autósiskola vezetősége és szakoktatói kollektívája elfogadja és modern szakmai értéknek tekinti a Szakoktatók Országos Érdekvédelmi Egyesületének ( www.szakoe.hu) etikai kódexét.

Egyben üdvözöljük a tanulóinknak felajánlott ( az e-Edu autósiskola - 
http://www.e-educatio.hu/ égisze alatt működő e-Learning - 
http://www.szakoe.hu/index.php/etikai-kodex/autosiskolai-etikai-kodex) tanulási formát.

Szintén modern és jól kezelhető megoldásnak tartjuk az e - Titan
(http://www.e-educatio.hu/index.php/kepzoszervek/kepzesadministraciokepzoszerv) képzés adminisztrációs rendszert, amely korszerűen és zártan kezeli a tanulók, oktatók, képzőszervek vizsga és képzési adminisztrációját. 

az INDEX AUTÓS-MOTOROS ISKOLA kollektívája


             

    Minőségpolitikai nyilatkozatunk

A cég vezetősége mindig szem előtt tartja, hogy a minőséget a piac határozza meg. Valamennyi munkatársunk elkötelezett a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható minőségi követelmények, ügyfeleink igényeinek minél magasabb színvonalon történő kielégítése, valamint a szervezet folyamatos fejlesztése iránt.
A közvetlen és közvetett kapcsolatok folyamatos ellenőrzése, fejlesztése, munkafolyamatba illesztése kiemelt feladatát jelenti cégünk vezetésének. Képzési tematikánkat és módszereinket a központi követelmények, hallgatóink, megrendelőink igényei, munkatársaink és oktatóink véleménye és tapasztalatai alapján határozzuk meg és az érdekeltek igényeinek figyelembe vételével fejlesztjük.

        Kiss Károly, iskolavezető


Felügyeleti szerv:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Középkelet-magyarországi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési osztály
H-5000 Szolnok Indóház út 8.
Telefon: +36-56-426-703
web: www.kavk.hu